Data en kosten

De totale leergang kost € 5500,- en is vrijgesteld van BTW. Indien gewenst kan de factuur in twee delen worden verstuurd.

De volgende leergangen zullen plaatsvinden op:

Leergang voor PO (regulier)

De intakegesprekken en de afrondende presentaties zijn individueel en zullen daarom ook individueel gepland worden.

Leergang voor SBO

De intakegesprekken en de afrondende presentaties zijn individueel en zullen daarom ook individueel gepland worden.

Maatwerk is mogelijk

Als het verhaal van Gemini je aanspreekt, maar je zou liever andere accenten leggen of je geeft de voorkeur aan een in company-training, dan is maatwerk mogelijk. Ook verzorgen wij maatwerktrajecten op bestuursniveau.

Gutz denkt graag met je mee. Neem contact op met Niels Vierling voor verder overleg.

Neem contact op met ons