Leergang Gemini

Leergang Gemini

Gemini is gebaseerd op de ervaringen van interim-directeur Niels Vierling die merkte dat het succes van een ib’er samenhangt met verschillende factoren. In de eerste plaats moet de ib’er een tandem vormen met de directie; de rollen moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Vanuit onze visie is de ib’er in belangrijke mate de onderwijskundig leider van de school. Daarnaast is adequate kennis belangrijk. Waar voldoet effectief onderwijs van de kernvakken aan? Hoe verhoudt de onderwijsvisie zich tot de methodes en welke keuzes maken we daar als school in? Kies je eigenlijk wel voor een lesmethode en waarom eigenlijk? Hoe analyseer je de leeropbrengsten en hoe stel je vanuit de opbrengsten je nieuwe doelen op? En ten slotte moet de ib’er de leerkrachten ook kunnen coachen en begeleiden. Daarbij draait het om het innerlijk bewustzijn van de ib’er zelf. Durft die te confronteren? Leiderschap te tonen? En te werken vanuit een duidelijke opvatting?

Juist op deze drie onderdelen voegt Gemini belangrijke nieuwe inzichten toe: je leert een visie te ontwikkelen op basis van wetenschappelijk onderzoek en bepaalt hoe je eventuele obstakels kunt overwinnen. Daarbij zal je ook stevig met jezelf worden geconfronteerd, waardoor je anders naar jezelf en de invulling van je rol gaat kijken. Ook de praktijk komt volop aan bod; van de deelnemers zal gevraagd worden praktijkopdrachten uit te voeren en in te brengen tijdens de bijeenkomsten.

Gemini helpt je om als ib’er, samen met de directie, de onderwijskundig leider van de school te worden. Je leert hoe je leerkrachten kunt begeleiden in hun eigenaarschap en zelfsturend vermogen. Je stelt de leerkrachten in staat data te duiden en van daaruit doelen te stellen, die uiteindelijk zorgen voor betere resultaten en minder zorgbehoefte.

De leergang biedt veel ruimte voor persoonlijke inbreng; de groep telt maximaal twaalf deelnemers. Als sluitstuk van de opleiding presenteer je jouw visie in een individuele sessie voor de directeur van de school en het team van Gutz.

De leergang Gemini bestaat uit tien volledige dagen verspreid over een schooljaar (klik hier voor de exacte data). Audrey Machielsen verzorgt de vijf onderwijsinhoudelijke lesdagen. De nadruk ligt dan op kennisoverdracht. De andere dagen zijn in handen van Roel van As, die vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven bewustwording en leiderschapsontwikkeling zal stimuleren. Daarbij zal hij ook alle aspecten van coaching behandelen. Niels is bij alle lessen aanwezig. Hij houdt overzicht en vormt de verbindende schakel tussen de leergang en de praktijk. Daarbij neemt hij de ervaring mee dat hij als directeur al diverse keren dit proces doorlopen heeft met zijn eigen ib’ers.

Neem contact op met ons