Testimonials

Wat onze klanten over ons zeggen

De leergang van Gutz heeft ons team veel positieve veranderingen gebracht. Het zorgteam is op stevige wijze ontwikkeld, wat direct effect had op het handelen van mij en mijn collega’s als leerkrachten. Het zorgteam participeert nu op verbindende wijze met de focus op de ontwikkeling van het team en daarmee het kind. Het vertalen van de visie in ons dagelijks handelen heeft voor duidelijkheid en verdieping gezorgd.
Nienke
Leerkracht groep 8 regulier onderwijs
Als directeur streefde ik al langere tijd naar een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het MT. Eerdere pogingen waren niet erg succesvol. Nu ervaar ik echt dat onze ib'ers zich competenter voelen en als vanzelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om leiding te geven aan het behalen van de onderwijsdoelen. Daarmee ervaar ik ook veel meer draagvlak bij de leerkrachten om nieuwe manieren te proberen.
Isabelle
Locatiedirecteur
Opbrengstgericht werken heeft mij meer structuur geboden op het gebied van mijn didactisch handelen. Voor elk kernvak wordt schoolbreed afgesproken hoe de lessen vormgegeven worden. Een van de pluspunten hierin voor mij is dat de leerlingbetrokkenheid vergroot wordt. Ik herkende veel uitgangspunten uit het directe instructiemodel, maar opbrengstgericht werken houdt naar mijn beleving nog meer rekening met de onderlinge verschillen van de leerlingen en hun eigen didactische voorkeuren.
Nick
Leerkracht groep 8 SBO
Ik heb geleerd mijn positie als onderwijskundig leider van de school echt in te nemen. Voorheen aarzelde ik nog weleens over mijn echte toegevoegde waarde, waardoor ik nog weleens om bepaalde leerkrachten heen liep. Ik ben overtuigd geraakt van mijn eigen kunnen en zie ook dat goede samenwerking binnen de school enorme meerwaarde heeft voor de leerlingen.
Bianca
Zorgcoördinator
Door wat ik geleerd heb, ben ik heel anders tegen mijn werk aan gaan kijken. Ik heb geleerd dat een zakelijke benadering van de leeropbrengsten kan zorgen voor een preventieve verbetering van de zorgleerlingen. Met andere woorden: door het bieden van goed onderwijs neemt het aantal zorgleerlingen enorm af.
Anne
Zorgcoördinator
Voor een bestuurder is het uiteraard fijn om de leeropbrengsten op een school exponentieel te zien groeien. Maar wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is het resultaat dat de schoolcultuur voelbaar beter wordt. Ik zie dat veel medewerkers hun werk veel trotser en zelfbewuster uitvoeren.
Maarten
Bestuurder

Neem contact op met ons