Voor wie is Gemini?

De leergang Gemini is bedoeld voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren die echt anders willen gaan werken. Wij bieden je een life changing experience. Na deze opleiding kijk je op een nieuwe manier aan tegen je vak, je school en heb je geleerd meer uit je rol te halen. Je werkt preventief en coachend, en geeft in samenwerking met de directie leiding aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling.

We starten met een uitgebreid intakegesprek met de directie om te bepalen of de verandering wordt gedragen door de school. Dit is een voorwaarde om de vernieuwing werkelijk plaats te laten vinden.

Daarna volgt een intakegesprek met de ib’er. Intrinsieke motivatie is noodzakelijk. Het succes van de leergang hangt namelijk af van de bereidheid om met jezelf te worden geconfronteerd en daarvan te leren.

Wil je eerst overleggen?

Gemini is geschikt voor alle soorten basisonderwijs. We hebben ib’ers opgeleid in zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs (SBO en SO). Wil je eerst overleggen? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Neem contact op met ons